Propil Warga: Eva
Blog Propil warga Bewara keur warga WSABCare Katuangan Sunda Lalakon

Monday, August 29, 2005

Eva


Wilujeng Tepang, Nepangkeun ka sadayana, abdi Eva Priyani kagungan putra hiji yuswa 3 taun jenengana Halwa Aulia N, oge caroge hiji jenenganna A. Ali.N
Samentawis ayeuna nuju milari pangalaman di Singapore, dupi linggihmah di Bandung.
Bingah pisan tiasa ditampi kempel ngariung sareng wargi-wargi ti pasundan sadaya, mugia ku janten anggota WSAB ieu sim kuring tiasa ngamumule bahasa sunda kangge bekel ka palaputra. Panginten cekap sakieu.
Haturnuhun nu saageung-ageungna.

Blog: http://www.ummihalwa.blogspot.com/